Featured Image

Numeryczny model terenu – wizualizacja rzeźby

Wizualizacja rzeźby terenu w programach GIS-owych jest stosunkowo prosta. Wymaga zaznajomienia się ze sposobem przetwarzania plików Numerycznego Modelu Terenu (z ang. DEM). Wizualizację można uzyskać po wykonaniu kilku operacji.

Featured Image

Modelowanie zlewni (NMT) w QGIS

Wstęp Do utworzenia odpowiedniej struktury danych z rastra DEM konieczne jest zastosowanie kilku operacji. Przygotowanie pliku DEM jest ważne, ponieważ może zawierać on błędy. Samo utworzenie zlewni nie jest bardzo skomplikowane.