Featured Image

Starcia policji z Katalończykami!

Katalończycy przeprowadzają referendum! Rząd Hiszpanii uważa je za nielegalne i niezgodne z prawem. Policja blokuje dostęp ludzi do referendum, starcia są coraz silniejsze!