1. Podsumowanie

Systemy Informacji Geograficznej to bardzo różnorodne programy i narzędzia internetowe. Dzięki darmowym narzędziom, dostępnym online, można przygotować ciekawą lekcję. Przed przystąpieniem do planowania lekcji, należy zapoznać się z możliwościami szkoły (dostęp do sali komputerowej oraz Internetu). Dodatkowo należy przygotować do zadań uczniów, tak aby instrukcje wykonywanych zadań były czytelne i proste. W poradniku szeroko opisano narzędzia Google, ze względu na darmowy dostęp oraz szeroki dostęp do różnorodnych narzędzi. Ponadto wszystkie dane gromadzone są w jednej chmurze danych. Takie rozwiązanie jest korzystne do zastosowań na lekcjach, a także pomaga lepiej zorganizować zajęcia. Poradnik wskazał na podstawowe możliwości użytych narzędzi, które można dowolnie dostosowywać.

2. Bibliografia

  1. Kerski J. 2016, Dlaczego GIS ma znaczenie w edukacji, (źródło: http://www.arcanagis.pl/) [dostęp: 04.02.2018]
  2. Cichoń i I. Piotrowska, Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród studentów geografii poprzez metodę projektu, esej geograficzny i recenzję, [w:] Prace Komisji Edukacji Geograficznej, t.2, s. 151-168, Łódź–Toruń 2012
  3. Korzan D., Szkoła przyszłości w wyobrażeniach i opiniach studentów pedagogiki, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika” 2007, t. 6, cz. 2.
  4. Babbie i Earl, 2007, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Gibbs i Graham, 2011, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  6. Graficzna prezentacja danych statystycznych (Wykresy, mapy, GIS), Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Regionalnych
    i Środowiska, Warszawa 2014
  7. Czerski W., Interaktywne rozwiązania technologiczne dla nowoczesnej edukacji (źródło: https://www.researchgate.net) [dostęp: 08.02.2018]
  8. Podstawy logiki i teorii zbiorów, forum internetowe Matematyka.pl (źródło: https://www.matematyka.pl/) [dostęp: 10.02.2018]
Czytaj dalej!  2. Wprowadzenie do narzędzi Google

Napisane przez: Mariusz Kupczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *