Endemit.pl

Witryna Nauk o Ziemi

Jeśli podoba Ci się Endemit.pl,

wesprzyj nas i przekaż darowiznę.

Znalezione obrazy dla zapytania paypal darowizna

 

 

1. Informacje wstępne

Witryna Nauk o Ziemi - Endemit.pl (zwana dalej Endemit.pl) jest ogólnie dostępną stroną internetową dla wszystkich jej użytkowników. Publikowane treści podlegają prawu autorskiemu. Wszystkie dostępne informacje można wykorzystywać do wszelkich prac, z podaniem imienia, nazwiska autora/autorów, tytułu artykułu oraz adresu endemit.pl w źródłach opracowania. Endemit.pl zezwala również na podanie linku w źródłach opracowań.

Przykładowe źródło:

Opracowano na podstawie: imię i nazwisko, Tytuł artyukłu, endemit.pl [dostęp: 20.01.2016],

http://endemit.pl/index.php/matura/biologia/22-mitoza-struktury-rzedowe-bialek.html

2. Użytkownik:

Użytkownik serwisu Endemit.pl to osoba, która korzysta z zasobów dostępnych na stronie jako gość lub zarejestrowany użytkownik.

Gość ma dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na stronie

 z wykluczeniem tych, które wymagają rejestracji.

Zarejestrowany użytkownik posiada pełny dostęp do zasobów witryny, które są ogólnie dostępne oraz tych dla osób zarejestrowanych.

Użytkownicy serwisu posiadają prawo do komentowania wszystkich artykułów. Zabrania się używania wulgaryzmów, obrażania innych oraz stosowania mobingu. Wszystkie nieprawidłowe zachowania użytkownika będą karane. Karą będzie zablokowanie dostępu do strony z adresu IP lub zbanowanie czasowe (w przypadku zarejestrowanego użytkownika).

 

Każda osoba korzystająca z tej strony akceptuje jej regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Zasady rejestracji

Rejestracja w serwisie Endemit.pl wymaga podania pełnego imienia i nazwiska, nicku służącego do logowania, hasła oraz adresu e-mail, ponadto innych danych dostępnych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik rejestrując się na stornie akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Regulamin rejestracji

Użytkownik rejestrujący się w serwisie, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów rejestracyjnych oraz do późniejszego wykorzystywania ich przez serwis Endemit.pl. Witryna Nauk o Ziemi zobowiązuje się do nie rozpowszechniania danych użytkowników podawanych podczas rejestracji osobą trzecim. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych na wysyłanie przez Endemit.pl informacji o nowościach pojawiających się w serwisie. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do zrezygnowania z wysyłanych mu informacji, w tym celu zobowiązany jest przesłać oświadczenie z podaniem powodu rezygnacji z tej usługi. Oświadczenie przesłać można korzystając z tego adresu: Kontakt

Zarejestrowany użytkownik ma prawo wykorzystywać treść strony z podaniem uznania autorstwa (jak w punkcie 1 regulaminu). Zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z zasobów strony dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zarejestrowany użytkownik nie ma prawa do zmian w podanych danych podczas rejestracji (ten zapis wkrótce ulegnie zmianie)

Zmiany regulaminu

Endemit.pl ma prawo do zmiany zawartości regulaminu. Po wprowadzeniu zmian zostanie on zaktualizowany i opublikowany na stronie serwisu. Użytkownicy zarejestrowani zostaną powiadomieni drogą mailową o ewentualnych zmianach.

 

logo endemit.pl

Endemit.pl Witryna Nauk o Ziemi

 

Logowanie

 
     
Przypomnieć login?   Zarejestruj się