Opracowanie dotyczy wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GiS) na lekcjach, a także wspomnianych wcześniej multimediów. Praca ma charakter poradnika, w którym znajdzie się dokładnie rozpisana instrukcja, dotycząca danego zagadnienia. Lekcje z wykorzystaniem GiS pozwolą na kształcenie praktycznych umiejętności, poszerzania wiedzy oraz jej systematyzowania. Wykonane prace w prosty sposób można zapisać w popularnej chmurze danych i odtworzyć ją w domu na własnym komputerze.

Google narzędzia dla nauczycieli

Praca z danymi jest w dzisiejszych czasach niezwykle istotna, dlatego trzeba zwracać uwagę uczniów na ich przetwarzanie i pozyskiwanie. Obecnie jest wiele narzędzi pozwalających systematyzować pracę uczniów. Wykorzystanie e-learningu, czyli uczenia zdalnego, pozwala na zachęcenie ich do pracy. Wysyłając maila z zadaniem, na którego muszą odpowiedzieć jest doskonałym sposobem na indywidualne kształcenie, wtedy odkryjemy który uczeń ma problem z danym zagadnieniem, a który radzi sobie z nimi lepiej. Niniejszy poradnik pozwoli na odkrycie nowych możliwości wykorzystywania multimediów i Internetu na lekcjach oraz dodatkowo ułatwi przekazywanie wiedzy specjalistycznej dla nauczycieli, związanych z nowymi programami. W świecie przyrodniczym zachodzą ciągłe zmiany, a obecnie dostępne narzędzia, pozwalają obserwować je coraz częściej w czasie rzeczywistym. Wymaga to jednak ciągłego poszerzania wiedzy przez nauczycieli.

1.1 GiS na lekcji

Każdy nauczyciel geografii powinien opanować zagadnienia związane z Systemem Informacji Geograficznej, zwany popularnie GiS. System ten jest niczym innym jak przetwarzaniem danych,
w oparciu o różnego rodzaju systemy informatyczne. W dzisiejszych czasach ilość danych, z którymi stykamy się na co dzień sprawia, że zmuszeni jesteśmy do określonego ich weryfikowania oraz przetwarzania. GiS pozwala na analizę danych z użyciem odpowiednich narzędzi, ułatwiając w ten sposób przygotowanie map, wykresów lub animacji. Systemy informatyczne na lekcjach geografii, to ważny z punktu widzenia dydaktycznego sposób na uatrakcyjnienie lekcji. W obecnych czasach każdy uczeń posiada Smartphon i komputer, dlatego lekcja multimedialna jest dla uczniów zdecydowanie ciekawsza.

Czytaj dalej!  Starcia policji z Katalończykami!

Oprócz zainteresowania ucznia lekcją, przekazujemy praktyczne umiejętności – pozwalają one na samorozwój oraz opanowanie kompetencji kluczowych w dzisiejszych czasach. Jednymi z ważniejszych kompetencji kluczowych jest (za Cichoń
i Piotrowska, 2012):

 1. planowanie i ocenianie własnego uczenia się,
 2. skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach,
 3. efektywne współdziałanie w grupie,
 4. rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,
 5. sprawne posługiwanie się komputerem.

Kerski (2016) zwraca uwagę, że nauczanie przestrzenne poszerza zdolności ludzi w rozumieniu i rozwiązywaniu ważnych problemów dotyczących całej Ziemi. Z uwagi na możliwości łączenia wielu różnorodnych danych w systemach GiS, uczniom łatwiej zrozumieć procesy kształtujące świat przyrodniczy, a także politykę państw lub zachowania kulturowe. Odnosząc się do wcześniej wymienionych kompetencji kluczowych, przedstawionych przez Cichoń
i Piotrowską (2012), można zauważyć, że GiS idealnie wpisuje się
w rozwiązywanie problemów w sposób twórczy oraz w sprawne posługiwanie się komputerem. Odpowiednie poprowadzenie zajęć lekcyjnych dodatkowo rozwinie skuteczne komunikowanie się
w różnych sytuacjach, a także efektywne współdziałanie w grupie. Kompetencja pierwsza, tj. planowanie i ocenianie własnego uczenia się, może zostać rozwinięta na zajęciach z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej,  gdy  zastosujemy na lekcji pracę grupową poprzez e-learning. Uczniowie będą musieli zaplanować odpowiednio czas, a także wykorzystać swoją dotychczasową wiedzę. W ten sposób sprawdzą swoje braki w umiejętnościach.

Pan Daniel Korzan (2007) przygotował pracę dotyczącą szkoły przyszłości, zapytał w niej o to studentów pedagogiki.
Korzan (2007) zwraca uwagę, że nie da się przeprowadzić żadnych zmian na lekcjach i w szkole, bez chęci nauczycieli oraz ich zaangażowania. Dlatego niezwykle ważne jest, aby każdy nauczyciel miał dostęp do szerokich narzędzi pozwalających poszerzyć ich wiedzę, a także rozpowszechnianie informacji i wiedzy wśród swoich uczniów. Z taką pomocą przychodzi GiS, który ze względu na szerokie możliwości, stwarza niezwykle przydatną pomoc dydaktyczną. Obecnie lekcje oparte o wszelkie multimedia usprawniają przyswajanie informacji oraz uatrakcyjniają lekcję. Geografia bez wizualizacji jest trudna w rozumieniu procesów zachodzących w geosferze, narzędzia multimedialne, np. Google Map’s (Ziemia w technologii wirtualnej) umożliwia poznawanie świata przez uczniów. Odbywając z nimi wirtualną wycieczkę po Ziemi, zachęcimy ich do nauki oraz odkrywania świata. Zachęcenie uczniów do zajęć to klucz do sukcesu w zdobywaniu przez nich wiedzy, jeśli dodatkowo będą mogli stworzyć np. własną mapę, jeszcze bardziej przekona ich to do nauki geografii. Znajomość przez nauczycieli technik multimedialnych jest kluczem do sukcesu w edukacji, przez co nauczyciele będą mogli mówić o zasługach dydaktycznych (Czerski, 2012).

Czytaj dalej!  Devils Tower

1.2 Wykorzystanie danych na lekcji

Rozpoczynając przygodę z Systemem Informacji Geograficznej na lekcjach, niezbędne jest przetwarzanie danych, które opiera się o ich odpowiednie, wiarygodne pozyskanie. Zadaniem nauczyciela jest zatem odpowiednio przygotować swoich uczniów. Dane możemy podzielić na jakościowe oraz ilościowe. Zastosowanie badań jakościowych prowadzi do zebrania danych jakościowych (rozróżnienie danych jakościowych i ilościowych zasadniczo pokrywa się z rozróżnieniem danych liczbowych i nieliczbowych) (Babbie i in., 2007).

Gibbs i Graham (2011) w swoim opracowaniu, przestawili listę danych jakościowych. Aby ułatwić nauczycielom ich rozpoznanie, poniżej została zamieszczona ich przykładowa lista:

 • wywiady indywidualne i fokusowe oraz ich transkrypcje,
 • etnograficzna obserwacja uczestnicząca,
 • emaile,
 • strony internetowe,
 • reklamy: drukowane, telewizyjne, filmowe,
 • nagrania wideo programów telewizyjnych,
 • różne dokumenty, książki, czasopisma,
 • pamiętniki,
 • zapisy grupowych dyskusji na czatach,
 • internetowe archiwa prasowe,
 • fotografie,

Lista jest zdecydowanie dłuższa, jednak przedstawiono jedynie te, które można wykorzystać na lekcji geografii. Dane ilościowe są związane z pozyskiwaniem danych liczbowych, które zawarte są na różnych rządowych portalach. Dane ilościowe można pozyskiwać także z amatorskich stron internetowych lub publikowanych danych przez uniwersytety lub ich pracowników. Witryny amatorskie powinny zostać zweryfikowane pod kątem poprawności danych. Rozdział poświęcony uzyskiwaniem danych pozostawiono w końcowej jego części, aby najpierw zwrócić uwagę na to co można zrobić na lekcjach oraz jakie, a następnie jakie dane będą do tego potrzebne.

Napisane przez: Mariusz Kupczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *