Featured Image

Tworzenie hipsometrii w QGIS

W tym poradniku dowiesz się w jaki sposób stworzyć prostą mapę hipsometryczną dla Polski. Mapę będzie można wykorzystać w późniejszych zadaniach czy pracach badawczych. Często potrzebne są do pracy magisterskiej lub licencjackiej.

Featured Image

Pobieranie danych Corine Land Cover (CLC)

Chcesz pobrać dane o pokryciu terenu, a nie wiesz jak to zrobić? Nic trudnego! 🙂 W tym poradniku dowiesz się jak pobrać CORINE LAND COVER (CLC).

Featured Image

Numeryczny model terenu – wizualizacja rzeźby

Wizualizacja rzeźby terenu w programach GIS-owych jest stosunkowo prosta. Wymaga zaznajomienia się ze sposobem przetwarzania plików Numerycznego Modelu Terenu (z ang. DEM). Wizualizację można uzyskać po wykonaniu kilku operacji.

Featured Image

Modelowanie zlewni (NMT) w QGIS

Wstęp Do utworzenia odpowiedniej struktury danych z rastra DEM konieczne jest zastosowanie kilku operacji. Przygotowanie pliku DEM jest ważne, ponieważ może zawierać on błędy. Samo utworzenie zlewni nie jest bardzo skomplikowane.