Featured Image

4. Google Map’s

Mapy na lekcjach geografii to integralna część nauczania geograficznego. W dzisiejszych czasach dostęp do szeroko rozwiniętych i aktualnych map jest na wyciągnięcie ręki. Świat korzystający Geolokalizacji, wymaga ich ciągłej aktualizacji.

Featured Image

3.3 Pozyskiwanie danych

Ostatni rozdział książki związany z przetwarzaniem i organizacji danych, poświęcony jest ich pozyskiwaniu. W dzisiejszych czasach dostęp do danych jest bardzo szeroki, jednak należy wiedzieć skąd można je pobierać legalnie i za darmo.

Featured Image

3.1.6 Tablica przestawna

Umiejętność organizacji danych jest tak samo ważna jak ich pozyskiwanie. Uczniowie, którzy będą wykonywać zadania przetwarzania i organizacji danych, powinni w dobrym stopniu opanować zagadnienia opisane w poprzednich rozdziałach.

Featured Image

3.1.5 Filtrowanie danych

Przed organizacją i filtracją danych należy określić jakie są nasze oczekiwania. Arkusze pozwalają na bardzo szeroką filtrację, aby przefiltrować dane (ryc. 24) należy zaznaczyć obszar z danymi, a następnie kliknąć w zakładkę dane -> filtr.

Featured Image

3.1.4 Wykres radarowy

Wykres radarowy jest przydatny podczas omawiania zagadnień związanych z wiatrem, jednak wykorzystać można go do wskazania udziału innych elementów, np. jakości życia ludzi lub dowolnej zmiany zjawiska w czasie. W tym przykładzie stworzymy rozbudowaną różę wiatru. Aby ją utworzyć należy przygotować odpowiednie dane. Cała instrukcja tworzenia wykresu radarowego znajduje się poniżej:

No Featured Image

3.1.3 Wykres geograficzny

Bardzo prosta w obsłudze funkcja, która pozwala na tworzenie kartogramu. Aby utworzyć mapę wystarczy podać region w jednej kolumnie, a w drugiej wskazaną wartość liczbową. Podobnie jak w rozdziale 3.1.2, komórki muszą być oznaczone jako liczbowe, a regiony jako tekstowe.

Featured Image

3.1.2 Piramida płci i wieku

Piramida płci i wieku służy przede wszystkim do oceny wiekowej poszczególnych grup wiekowych. Wykorzystać w tym przypadku możemy dane z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Featured Image

3.1.3 Klimatogram

W przyrodzie zachodzi bardzo dużo złożonych procesów, które zależą od innych czynników.  Analizując klimat danego miejsca, niezbędne jest skorzystanie z danych dotyczących temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych. Poniższy przykład wskazuje na możliwość utworzenia klimatogramu.

Featured Image

3.1.2 Wykresy

Przetworzenie danych jest kluczowym elementem pracy, dlatego trzeba je odpowiednio opracować i zwizualizować. Dobry wykres powinien zawierać kilka ważnych elementów, które zestawiono poniżej (GUS, 2014):

Featured Image

3. Narzędzia Google na lekcjach

3.1 Arkusz kalkulacyjny Google Arkusz kalkulacyjny jest podstawowym narzędziem pracy podczas przetwarzania danych. W każdym czasie można utworzyć dowolny wykres lub wykonać obliczenia na dużej ilości danych, w krótkim czasie.

Featured Image

2.2 Chmura danych

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele tzw. chmur danych. Chmura danych to nic innego jak przechowywanie plików na zewnętrznych serwerach. Możliwości są jednak często ograniczone m.in. przestrzenią dysku (zazwyczaj około 10-20GB darmowej powierzchni), a także dostępem do Internetu. Jeśli zapiszemy nasze dane w Google Drive, to mamy dostęp do niego z każdego zakątka świata. Na… Read more »

Featured Image

2. Wprowadzenie do narzędzi Google

W rozdziale zostaną poruszone najważniejsze zagadnienia, które mają znaczenie na lekcjach. Przedstawione opisy oraz fotografie posłużą jako instrukcje dla nauczycieli. Dydaktycy, którzy opanują wiedzę zawartą w tym poradniku, będą mogli swobodnie przeprowadzić lekcję z wykorzystaniem multimediów i GiS.

Featured Image

GIS na lekcjach geografii – Wstęp

Opracowanie dotyczy wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GiS) na lekcjach, a także wspomnianych wcześniej multimediów. Praca ma charakter poradnika, w którym znajdzie się dokładnie rozpisana instrukcja, dotycząca danego zagadnienia. Lekcje z wykorzystaniem GiS pozwolą na kształcenie praktycznych umiejętności, poszerzania wiedzy oraz jej systematyzowania. Wykonane prace w prosty sposób można zapisać w popularnej chmurze danych i odtworzyć… Read more »