3.1 Arkusz kalkulacyjny Google

Arkusz kalkulacyjny jest podstawowym narzędziem pracy podczas przetwarzania danych. W każdym czasie można utworzyć dowolny wykres lub wykonać obliczenia na dużej ilości danych,
w krótkim czasie.

Ryc. 5 Arkusz kalkulacyjny Google

Ryc. 5 Arkusz kalkulacyjny Google

 

Aby skorzystać z arkusza kalkulacyjnego mamy dwie możliwości. Pierwsza to utworzenie nowego pliku poprzez Google Drive, a drugi to skorzystanie bezpośrednio z narzędzi arkuszy Google. Wszystkie dane i tak zostaną zapisane w chmurze, dlatego na zajęciach wykorzystujmy tylko jeden sposób. Wszystkie utworzone dokumenty zapisują się w czasie rzeczywistym, dlatego nie trzeba pamiętać o ich ponownym zapisywaniu. Żadne dane nie powinny zostać utracone, ponieważ firma Google nas przed tym zabezpiecza. Rycina 6 przedstawia sposób utworzenia nowego arkusza kalkulacyjnego Google. Wystarczy kliknąć przycisk nowy oraz wybrać arkusz Google.

W ten sposób zostanie utworzony nowy plik, a także automatycznie otworzy się w nowym oknie lub karcie przeglądarki internetowej.
W taki sam sposób tworzymy inne pliki, a także prezentacje lub strony internetowe.

yc. 6 Tworzenie dokumentów w Google Drive

yc. 6 Tworzenie dokumentów w Google Drive

 

3.1.1 Opis ważniejszych opcji arkusza Google

Arkusz zwiera tylko podstawowe narzędzia pracy z danymi, dlatego możliwości są ograniczone.

 • Nadawanie nazwy arkusza

W górnej części arkusza znajduje się nazwa. Klikając na nią, można ją zmienić, dodatkowo pojawi się opcja zapisu do folderu na dysku internetowym.

 • Chronione arkusze

W dolnej części okna znajdują się arkusze kalkulacyjne. Także można nadawać im nazwy, dzięki czemu stwarza to możliwość ułożenia i organizacji różnych zadań dla uczniów. Klikając prawym klawiszem myszy na nazwę arkusza, pojawią się różne opcje wyboru, m.in. chroń arkusz. Pozornie mało przydatna funkcja na lekcjach, jednak można ją ciekawie wykorzystać np. poprzez ochronę wybranych danych.

Ryc. 7 Nadawanie uprawnień do arkusza chronionego

Ryc. 7 Nadawanie uprawnień do arkusza chronionego

Ryc.  7 Nadawanie uprawnień do arkusza chronionego

Chroniąc arkusz zabezpieczamy część danych przed edycją, pozostawiamy jednak obszar, w którym uczeń będzie wprowadzał zmiany. W ten sposób unikniemy usunięcia lub przypadkowej edycji informacji przez uczniów. Drugą możliwością jest utworzenie arkusza dla każdego ucznia. Podajemy wtedy jego  adres e-mail, jako osobę z możliwością dostępu do zabezpieczonej części arkusza (rycina 7) lub dodajemy grupę uczniów. Nauczyciel będzie miał dostęp do edycji pliku, a uczeń zostanie zabezpieczony przed edycją danych, przez innych. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której uczniowie pracują na jednym arkuszu Google. Pozornie prosta funkcja staje się w tym momencie ważnym elementem, pomagajcym przeprowadzić lekcję.

 • Udostępnianie
Czytaj dalej!  Wybuchł silny wulkan!

Czas na przekazanie naszego arkusza
z danymi innym użytkownikom. Wystarczy kliknąć w zakładkę plik (lewy górny róg arkusza), a następnie wybrać opcję udostępnij. Pojawi się okno, które wypełniamy zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Pierwszą możliwością jest udostępnienie arkusza poprzez link, należy wtedy wybrać odpowiednie ustawienia (np. każda osoba posiadająca link, może edytować arkusz). Lepszym sposobem z punktu widzenia ochrony danych jest udostępnienie arkusza, poprzez podanie adresu e-mail. W ten sposób dostęp do danego arkusza uzyska tylko pewna grupa uczniów, dzięki czemu możemy przygotować np. pracę w zespołach.

 • Wykres

Aby wstawić dowolny wykres, wystarczy kliknąć na zakładkę wstaw  -> wykres. Pojawi się okno, w którym uzupełniamy zakres danych, wybieramy typ wykresu lub inne interesujące ustawienia. Zakładka dostosuj daje możliwość nadania tytułów, opisu legendy, a także wybór innych ustawień. Google daje bardzo dużą gamę typów wykresów, od liniowych poprzez warstwowe i kołowe, aż do wykresów radarowych i innych bardziej nietypowych jak wykresy geograficzne (prawdopodobnie błąd tłumaczenia na język polski, jest to po prostu kartogram).

 • Funkcje

Funkcje służą do szybkich obliczeń w arkuszu, wystarczy podać zakres danych, które chcemy obliczyć. Szczegółowa lista znajduje się na stronie pomocy Google, aby je przejrzeć należy kliknąć na więcej funkcji. Ich możliwości są bardzo duże, poniżej opis niektórych z nich.

 • SUM – suma,
 • AVERAGE – średnia,
 • COUNT – zwraca liczę wartości numerycznych ze zbioru danych,
 • TERAZ – zwraca wartość aktualnej daty i godziny,
 • UNIQUE – zwraca unikalne dane z podanego zakresu arkusza

 

 • Komentarze

Istotne podczas wykonywania wszelkich prac z uczniami jest poprawa błędnie wykonanych zadań. Opcja komentarzy (rycina nr 8) służy do oznaczania wybranych komórek, które chcemy skomentować.

Ryc. 8 Przykładowy komentarz w arkuszu kalkulacyjnym

Ryc. 8 Przykładowy komentarz w arkuszu kalkulacyjnym

Nauczyciel może komentować np. błędnie wygenerowany wykres, bądź błędnie użytą funkcję. W ten sposób uczeń ma możliwość poprawienia zadania.

 • Formatowanie warunkowe
Czytaj dalej!  2. Wprowadzenie do narzędzi Google

Reguły formatowania służą do określania tekstu, jego koloru oraz koloru komórki. Użycie tej opcji jest przydatne podczas klasyfikacji danych, gdzie np. duża zmiana będzie oznaczona kolorem czerwonym, średnia zmiana kolorem żółtym, a niewielka zielonym. Poniżej przykład wykorzystania formatowania warunkowego (ryc. 9).

Ryc. 9 Przykładowe formatowanie warunkowe

Ryc. 9 Przykładowe formatowanie warunkowe

Jak widać na powyższym przykładzie, odpowiednio dobrane kolory ułatwiają pracę na danych. Tak zwani wzrokowcy lepiej zapamiętają w ten sposób poruszane zagadnienie na lekcji, a informacje staną się lepiej widoczne i zrozumiałe dla nich.

Napisane przez: Mariusz Kupczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *