Ostatni rozdział książki związany z przetwarzaniem i organizacji danych, poświęcony jest ich pozyskiwaniu. W dzisiejszych czasach dostęp do danych jest bardzo szeroki, jednak należy wiedzieć skąd można je pobierać legalnie i za darmo. Niestety świat zmienia się tak szybko, dlatego strony internetowe przytoczone w poradniku mogą zostać zaktualizowane lub usunięte. W poradniku przedstawione zostaną najważniejsze z punktu widzenia geografii strony internetowe z darmowymi danymi.

  • Bank Danych Lokalnych – bardzo duża baza danych statystycznych, związanych z życiem i działalnością człowieka.

Bank Danych Lokalnych (BDL) dostępny jest pod adresem internetowym: https://bdl.stat.gov.pl. W tym rozdziale zostanie opisana zakładka dane. Dzięki niej mamy możliwość pozyskania informacji z podziałem na dziedziny lub jednostki terytorialne.

Działanie całej strony polega na wybraniu interesującego nas działu. Po wybraniu grupy danych, w dolnej części strony uaktywni się przycisk Dalej, który przekieruje do dalszych ustawień. W zależności od wybranej dziedziny ustawienia mogą nieco się różnić. Najczęściej wybieramy jednak rok oraz szczegółowe informacje. Przytrzymując klawisz CTRL na klawiaturze komputera, możemy wybrać myszką poszczególne dane (ryc. 28).

Ryc.  28 Bank Danych Lokalnych - szczegółowe informacje

Ryc. 28 Bank Danych Lokalnych – szczegółowe informacje

Podobnie jak wcześniej, klikamy przycisk dalej. W nowej części strony pojawią się dane o większej szczegółowości. Po wykonaniu odpowiednich wyborów, klikamy ponownie przycisk przekierowujący. W BDL można wyeksportować dane do plików CSV oraz XLS (takie pliki można zapisać na dysku Google i edytować je poprzez arkusz kalkulacyjny). Dodatkowym atutem działania systemu jest automatyczne generowanie wykresów, które także można w prosty sposób wyeksportować do pliku.

  • Główny Urząd Statystyczny – zawiera dane jakościowe oraz ilościowe. Dane można pozyskać z roczników statystycznych, które wydawane są raz w roku. Wszystkie informacje dostępne są pod adresem http://stat.gov.pl/.

Roczniki statystyczne mają jednak podstawową wadę w przypadku szybkości pozyskiwania danych. Informacje dostępne są w formie pliku PDF, przez co wymagana będzie ich przejrzenie. Na lekcjach korzystanie z roczników może pochłonąć trochę czasu. Podstawowym atutem GUS’u są dostępne gotowe grafiki i wykresy, a także rzetelna analiza danych statystycznych. Najlepszym sposobem na przyśpieszenie pracy, będzie druk fragmentów dla uczniów lub pokierowanie ich na konkretną publikację z podaniem strony. Pozyskane dane także można przepisać do arkusza Google.

  • Dane klimatyczne
Czytaj dalej!  2. Wprowadzenie do narzędzi Google

Trudne do zdobycia dane, ze względu na różnorodną politykę Państw. Jeżeli chodzi o Polskę, dane pozyskujemy ze strony IMGW, a dokładnie z wersji przeznaczonej dla zwykłych użytkowników, pod adresem www:

http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/

Dane można przepisać do arkusza lub skopiować je do arkusza
i edytować. Doniedawna dostępna była strona, na której IMGW udostępniało wszystkie dane hydrologiczno-meteorologiczne – obecnie jest zablokowana. Należy na bieżąco sprawdzać dostęp do danych, ponieważ wszystko szybko zmienia się w czasie. Innym miejscem z danymi klimatycznymi z całego świata, jest serwis internetowy: www.ogimet.com. Nauczyciel, który zdecyduje pobrać się dane z hiszpańskiego serwisu, powinien przypomnieć sobie zagadnienia związane z meteorologią stosowaną oraz kluczem SYNOP i METAR. Poza tym strona jest dosyć prosta w obsłudze.

  • Dane jakościowe

Oprócz wspomnianego wcześniej GUS’u, dane jakościowe można pozyskiwać od instytucji państwowych. Szereg stron internetowych jest tak szeroki, że nie ma sensu ich wymieniać. Warto jednak zwrócić uwagę, że strony rządowe oznaczone są skrótem „gov” w adresie www, np. www.stat.gov.pl

  • Dane z forum i stron internetowych

Ciekawym sposobem na pozyskiwanie informacji są fora internetowe, gdzie często tzw. amatorzy wymieniają się informacjami. Przykładowym forum geograficznym jest strona internetowa: www.geoforum.pl. Na forach bardzo często pojawiają się naukowcy, a szeroka dyskusja na dany temat może wypracować zdanie uczniów. Innymi stronami, z których warto korzystać to wszelakie strony gazet lub massmediów.

  • Google scholar

Wyszukiwarka internetowa, która gromadzi zbiór adresów internetowych do publikacji naukowych. Bardzo łatwo uzyskać dostęp do najnowszych badań naukowców. Niestety nie wszystkie publikacje są darmowe lub dostępne do ogólnego użytku.

Istnieje cały szereg różnorodnych stron, jednak wymienienie ich wszystkich mija się z celem, poza tym jest nierealne. Rozdział ten jest przede wszystkim zachętą nauczycieli do poszerzania swojej wiedzy na temat pozyskiwania danych.

Napisane przez: Mariusz Kupczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *