Przed organizacją i filtracją danych należy określić jakie są nasze oczekiwania. Arkusze pozwalają na bardzo szeroką filtrację, aby przefiltrować dane (ryc. 24) należy zaznaczyć obszar z danymi, a następnie kliknąć w zakładkę dane -> filtr.

Pierwszą najprostszą opcją jest sortowanie od A-Z, czyli od największego do najmniejszego lub odwrotnie (Z-A). Kolejną możliwością jest filtracji według warunku. Lista zawiera wiele opcji, które posłużą np. do wyboru daty. Funkcja jest intuicyjna i prosta w obsłudze, dlatego każdy uczeń poradzi sobie z nią bez problemu.

W dalszej części została przedstawiona organizacja danych z użyciem formuł. Dla przykładu sprawdzimy czy zawartość naszej tabeli to tylko wartości dodatnie. Do tego celu wykorzystamy funkcję:

=ISLOGICAL(„B2:B15”>=0)

Ryc.  24 Przykładowa filtracja temperatury powietrza

Ryc. 24 Przykładowa filtracja temperatury powietrza

W miejsce nawiasu wprowadzamy zakres danych a następnie zdanie logiczne, które sprawdzamy: >=0. Jeżeli pojawi się informacja TRUE to znaczy, że nasze zdanie jest prawdziwe. Jeśli wyskoczy wartość FALSE, oznacza to, że zdanie jest fałszywe.

W tym momencie będziemy wiadomo, czy należy zmienić formatowanie komórek jako liczbowe czy nie będzie to wymagane.

Bardzo często chcemy zdobyć informację, w krótkim czasie, np. największą lub najmniejszą wartość. W arkuszu kalkulacyjnym jest to bardzo proste, wystarczy użyć funkcji =max() lub =min(). Podobnie jest z obliczaniem średniej i innych działań matematycznych, podstawowe zostały opisane w rozdziale 3.1.1. Aby jeszcze bardziej przeorganizować dane, należy skorzystać z tablicy przestawnej, którą opisano dokładnie w rozdziale 3.1.6.

Czytaj dalej!  2.2 Chmura danych

Napisane przez: Mariusz Kupczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *