Wykres radarowy jest przydatny podczas omawiania zagadnień związanych z wiatrem, jednak wykorzystać można go do wskazania udziału innych elementów, np. jakości życia ludzi lub dowolnej zmiany zjawiska w czasie. W tym przykładzie stworzymy rozbudowaną różę wiatru. Aby ją utworzyć należy przygotować odpowiednie dane. Cała instrukcja tworzenia wykresu radarowego znajduje się poniżej:

 • W pierwszej kolejności tworzymy dane, w tym przykładzie będą 3 zakresy prędkości wiatru,
 • pierwsza kolumna zawiera angielskie oznaczenia kierunków (8 lub 16 kierunków),
 • następne kolumny to udziały poszczególnych zakresów prędkości wiatru (np. 1-4 m/s, 4-7, większe od 7m/s),
 • kolumna E i F ujmuje połączenie danych, które zawierają poprzednie zakresy prędkości wiatru (tab. 1),
 • wykres radarowy konstruujemy w oparciu o kolumny:
  A, B, E i F.
Tab. 1 Przykładowa tabela z udziałem kierunku wiatru z podziałem na zakresy prędkości

Tab. 1 Przykładowa tabela z udziałem kierunku wiatru z podziałem na zakresy prędkości

Wykres radarowy wstawiamy w podobny sposób jak opisane w poprzednich rozdziałach inne typy wykresów.

Ryc. 22 Zaznaczenie różnych danych w arkuszu kalkulacyjnym

Ryc. 22 Zaznaczenie różnych danych w arkuszu kalkulacyjnym

 • Aby zaznaczyć kolumny w różnych miejscach, przytrzymujemy klawisz CTRL na klawiaturze, a następnie zaznaczamy interesujące nas obszary arkusza.
 • na rycinie 21 przedstawiono zakres danych do utworzenia róży wiatrów. (Uwaga, komórka A1 nie jest zaznaczona)
 • w tym momencie można kliknąć wstaw -> wykres, a także zmienić jego typ na radarowy.
 • po wstawieniu wykresu i wybraniu typu, pozostaje zmienić nazwy komórek E1 na 4-7 m/s oraz F1 na >7 m/s. W ten sposób zmienią się nazwy w legendzie,
 • po dostosowaniu wykresu otrzymujemy różę wiatru, tak jak na rycinie poniżej.
Ryc. 23 Przykładowa róża wiatrów

Ryc. 23 Przykładowa róża wiatrów

Czytaj dalej!  3.1.3 Klimatogram

Napisane przez: Mariusz Kupczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *