Bardzo prosta w obsłudze funkcja, która pozwala na tworzenie kartogramu. Aby utworzyć mapę wystarczy podać region
w jednej kolumnie, a w drugiej wskazaną wartość liczbową. Podobnie jak w rozdziale 3.1.2, komórki muszą być oznaczone jako liczbowe, a regiony jako tekstowe.

Kolory na mapie ukazują, gdzie dane zjawisko jest częstsze (lub większe). Im bardziej intensywny kolor tym większą wartość zjawiska prezentuje mapa i odwrotnie. Kartogram może posłużyć do analizy zjawisk występujących globalnie, np. na zajęciach z globalizacji.

Ryc. 20 Ciekawa rycina przedstawiająca Globalizację

Ryc. 20 Ciekawa rycina przedstawiająca Globalizację

Poniżej prosta instrukcja tworzenia tego typu wykresów:

 • Przygotowane dane zaznaczamy,
 • następnie klikamy wstaw -> wykres,
 • zmieniamy typ wykresu na geograficzny,
 • w zakładce dostosuj wybieramy kolor maksymalny i minimalny, a także średni,
 • w ostatnim kroku wybieramy region. Dostępne są następujące regiony:
  • Świat, Europa, Azja, Ameryka Północna
   i Południowa, Oceania i Stany Zjednoczone.
Ryc. 21 Wykres geograficzny w arkuszu Google

Ryc. 21 Wykres geograficzny w arkuszu Google

W taki oto prosty sposób uczniowie mogą stworzyć mapę, na której widać różnicę badanego zjawiska. W przykładzie (ryc. 21) posłużono się danymi dotyczącymi najwyższego wzrostu PKB w ostatnim kwartale 2017 roku. Jest to najszybszy sposób na tworzenie mapy na lekcji.

Czytaj dalej!  Narzędzia Google na lekcjach geografii - podsumowanie i bibliografia

Napisane przez: Mariusz Kupczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *