W przyrodzie zachodzi bardzo dużo złożonych procesów, które zależą od innych czynników.  Analizując klimat danego miejsca, niezbędne jest skorzystanie z danych dotyczących temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych. Poniższy przykład wskazuje na możliwość utworzenia klimatogramu.

Ryc. 12 Zabawna chmura z ikon meteorologicznych

Ryc. 12 Zabawna chmura z ikon meteorologicznych

Aby dodać nowe dane do wykresu, należy wybrać opcje edycji wykresu (rycina 13), a następnie dodać kolejny zakres danych.

Ryc. 13 Dodawanie nowego zakresu danych

Ryc. 13 Dodawanie nowego zakresu danych

Pozostaje jeszcze go dostosować, jednak uczniowie powinni poradzić sobie z tym zadaniem bezproblemowo.

Poniższe kroki ułatwią dostosowanie klimatogramu:

 • Wybierz mieszany typ wykresu,
 • przejdź do zakładki dostosuj,
 • wybierz serie,
 • wybieramy zastosuj względem – powietrza,
 • nadajemy typ wykresu liniowego oraz poniżej zaznaczamy lewa oś,
 • zmieniamy kolor linii na czerwony,
 • przechodzimy ponownie do zakładki zastosuj względem i wybieramy drugą serię danych (opad atmosferyczny)
 • nadajemy typ wykresu kolumnowego,
 • zmieniamy kolor na niebieski i oznaczamy jako prawa oś,
 • ostatnim krokiem jest nadanie tytułów osi oraz jednostki.

Tytuły osi zmieniamy z zakładki tytuły wykresu i osi. Oś lewa oznaczona jest jako tytuł osi pionowej, natomiast prawa oś jako tytuł prawej osi pionowej. Nadajemy wszystkie ustawienia zgodnie z naszymi wymaganiami. W ten sposób tworzy się prosty klimatogram (rycina 14)., który można użyć do interpretacji na lekcjach. Do wykresu możemy dodać podtytuł, w którym będzie zawarte źródło danych oraz autor opracowania.

Ryc. 14 Przykładowy klimatogram wykonany w arkuszu kalkulacyjnym

Ryc. 14 Przykładowy klimatogram wykonany w arkuszu kalkulacyjnym

Czytaj dalej!  Chiński satelita spada na Ziemię!

Napisane przez: Mariusz Kupczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *