Przetworzenie danych jest kluczowym elementem pracy, dlatego trzeba je odpowiednio opracować i zwizualizować. Dobry wykres powinien zawierać kilka ważnych elementów, które zestawiono poniżej (GUS, 2014):

  • Tytuł – zwięzły opis badanej zbiorowości pod względem rzeczowym, przestrzennym i czasowym,
  • Legenda – opis skali, objaśnienie użytych symboli i barw, sposoby kreskowania,
  • Źródło danych – bardzo istotny element z punktu widzenia metodologicznego, źródło powinno być wiarygodne
    i sprawdzone.
  • Opis osi – osie powinny być opisane zarówno interwałem np. daty oraz jednostką np. miesiąc lub m2.

Graficzna prezentacja powinna być przedstawiona w sposób czytelny i prosty, dlatego najważniejszy będzie w tym przypadku wykorzystany typ wykresu.

  • Wstawianie i zmiana typu wykresu

Najbardziej podstawowa forma prezentacji danych to wykres, wystarczy zaznaczyć obszar danych w arkuszu, który będzie go tworzył, a następnie kliknąć wstaw -> wykres.

 

Ryc.  10 Zmiana typu wykresu na liniowy

Ryc. 10 Zmiana typu wykresu na liniowy

Pozostaje jedynie zmienić typ wykresu, jak na powyższym zrzucie ekranu (rycina 10).

  • Edycja wykresu

Jeżeli przez przypadek zostanie zamknięte okno z edycją wykresu, wystarczy kliknąć na jego obszar. Następnie mamy możliwość kliknięcia na poszczególne elementy np. tytuł lub legenda, wtedy  przywrócimy okno edycji.

Drugą możliwością jest uruchomienie zakładki więcej opcji, tak jak na rycinie (11) poniżej.

Ryc.  11 Więcej opcji wykresu

Ryc. 11 Więcej opcji wykresu

W zakładce więcej opcji jest kilka ważnych funkcji, m.in. publikacja wykresu. Publikacja pozwala na udostępnienie wykresu dalej lub umieszczenia go na stronie internetowej lub mediach społecznościowych np. Facebook’u. Dodatkowo wybierając opcję interaktywny, będzie możliwość klikania lub wyświetlania informacji po najechaniu myszką na interesujący obszar. Interaktywne działania na lekcjach wspierają efektywne kształcenie. Oddziałują więc na zmysły, podobnie jak tablica interaktywna.

Czytaj dalej!  3.1.6 Tablica przestawna

Napisane przez: Mariusz Kupczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *