Piramida płci i wieku służy przede wszystkim do oceny wiekowej poszczególnych grup wiekowych. Wykorzystać w tym przypadku możemy dane z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Ryc. 15 Struktura wieku i płci w arkuszu kalkulacyjnym

Ryc. 15 Struktura wieku i płci w arkuszu kalkulacyjnym

Oczywiście w Internecie są dostępne piramidy wieku, lecz utworzenie ich na lekcji może być bardzo ciekawym doświadczeniem dla naszych wychowanków. Proces tworzenia tego typu grafiki jest już nieco trudniejszy, dlatego należy dobrze przemyśleć przeprowadzaną lekcję.

Podobnie jak przy tworzeniu klimatogramu, piramida wieku wymaga dwóch serii danych, dla mężczyzn oraz dla kobiet,
z podziałem na poszczególne przedziały wiekowe. W tym przypadku wymagane będzie, dodatkowe przetworzenie danych na promile. Poniższa instrukcja krok po kroku wyjaśnia w jaki sposób utworzyć dobrą piramidę struktury płci i wieku.

 • W pierwszym kroku należy przygotować dane,
 • następnie zsumować komórki, jak na rycinie poniżej
Ryc. 16 Sumowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym

Ryc. 16 Sumowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym

 • Następnie z przygotowanych danych obliczamy promile,
 • w komórkę D2 wpisujemy kod:

=B2/$B$18*1000

Znak $ oznacza zablokowanie danej kolumny i wiersza.
W powyższym kodzie blokujemy kolumnę B ($B), a także numer wiersza ($B$18).

 • W komórkę C2 wpisujemy poniższy kod:

=-C2/$B$18*1000 (UWAGA na minus w kodzie)

 • Wystarczy teraz „przeciągnąć zawartość” (naciskamy i przytrzymujemy niebieski kwadracik, tak jak na rycinie 17, a następnie przeciągamy go, na poszczególne komórki arkusza). W ten sposób dane uzupełnią się automatycznie dane, a zablokowana komórka i wiersz pozostaną bez zmian.
Ryc. 17 Automatyczne uzupełnienie danych

Ryc. 17 Automatyczne uzupełnienie danych

 • Aby zmienić wartości na liczbowe, zaznaczamy komórki
  i klikamy na ikonę ,
 • otworzy się lista, z której należy wybrać wartości liczbowe (rycina 18).

W tym momencie można przejść do utworzenia wykresu.

 • Zaznaczamy kolumnę A, która posłuży jako etykiety danych,
 • następnie klikamy wstaw -> wykres,
 • zaznaczamy opcję użyj zawartości kolumny A jako etykiety.
 • Wybieramy zakres danych – dodajemy dwie serie (pierwsza kolumna D, a druga kolumna E), tak jak na rycinie 18.
 • Typ wykresu ustawiamy jako słupkowy skumulowany,
 • kumulowanie wybieramy jako standardowe.
 • Zmieniamy nazwę komórek D1 oraz E1, odpowiednio na mężczyźni i kobiety.
Czytaj dalej!  3.1.3 Klimatogram

Ostatnim krokiem jest dopasowanie skali osi poziomej:

 • Wybieramy zakładkę dostosuj, a następnie oś pozioma,
 • następnie ustalamy minimalną i maksymalną wartość osi (w poradniku -70 jako minimum i 70 jako maksimum)

W ten sposób powstała prosta piramida wieku. Na wykresie pojawiają się wartości ujemne, na które zwracamy uwagę uczniom. Jedyną możliwością ich usunięcia,  jest edycja wykresu w programie graficznym np. Paincie lub Gimpie. Niestety arkusz kalkulacyjny nie pozwala na tworzenie wykresów z odbiciem lustrzanym, który byłby wskazany w takim typie danych.

W następnych krokach:

 • klikamy na więcej opcji,
 • następnie zapisz obraz,
 • zapisany plik edytujemy w programie Paint, wymazując minus w wartościach liczbowych.
Ryc. 19 Gotowa piramida struktury płci i wieku

Ryc. 19 Gotowa piramida struktury płci i wieku

Gotowa piramida wieku, edytowana w programie Paint, znajduje się na rycinie 19. Do edycji piramidy można użyć dowolnego programu grafi-cznego, wspomnianego wcześniej.

Ryc. 18 Podstawowe ustawienia wykresu do piramidy wieku

Ryc. 18 Podstawowe ustawienia wykresu do piramidy wieku

Napisane przez: Mariusz Kupczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *