W rozdziale zostaną poruszone najważniejsze zagadnienia, które mają znaczenie na lekcjach. Przedstawione opisy oraz fotografie posłużą jako instrukcje dla nauczycieli. Dydaktycy, którzy opanują wiedzę zawartą w tym poradniku, będą mogli swobodnie przeprowadzić lekcję z wykorzystaniem multimediów i GiS.

2.1 Rejestracja i pierwsze zalogowanie w Google

Ryc. 1 Wyszukiwarka Google

2.1.1 Rejestracja

Utworzenie nowego konta nie powinno sprawić wiele problemów. Nauczyciel powinien jednak zastanowić się czy rejestrację przeprowadzić na zajęciach, czy zlecić wykonanie tego zadania uczniom w domu. Sama rejestracja jest intuicyjna i prosta, dlatego nie potrwa długo i każdy uczeń może wykonać ją np. na zajęciach dodatkowych. Jeśli jednak czas lekcji jest ograniczony, warto zadać utworzenie konta jako zadanie domowe, ze zwróceniem szczególnej uwagi na politykę prywatności Google, opisaną w rozdziale 2.1.2.

Dokonanie rejestracji odbywa się na stronie Google, pod linkiem:

https://accounts.google.com/SignUp

Po wpisaniu linku do przeglądarki internetowej, wyskoczy okno
z formularzem rejestracyjnym (ryc. 2).

Ryc 2. Formularz rejestracyjny Google

Ryc 2. Formularz rejestracyjny Google

Należy podać wszystkie wymagane informacje, które posłużą do utworzenia konta przez firmę Google. Warto zwrócić szczególną uwagę wychowanków na następujące aspekty:

  • Nazwa użytkownika – podajemy nową nazwę w celu utworzenia konta, które będzie niezbędne w dalszym procesie kształcenia. Nie używamy już istniejącego konta.
  • Hasło – powinno być silne, tzn. zawierać kombinację liter, cyfr i symboli różnej wielkości. Hasło powinno być trudne do odgadnięcia nie zawierające daty urodzenia i imienia.
  • Data urodzenia – niektóre usługi Google jej wymagają.
  • Numer telefonu – nie jest wymagany, jednak jego podanie może ułatwić pracę na lekcji. Warto zatem zabezpieczyć się zgodą rodziców (przykład: rycina 3) na wykorzystanie numeru telefonu ich dziecka.

Każdą informację podaną podczas rejestracji można zmienić w późniejszym czasie. Należy jednak zapamiętać nazwę użytkownika oraz podane hasło. Poniżej zamieszczono formatkę zgody rodzica lub opiekuna prawnego, na wykorzystanie numeru telefonu.

Ryc. 3 Zgoda na wykorzystywanie numeru telefonu w celach dydaktycznych

Ryc. 3 Zgoda na wykorzystywanie numeru telefonu w celach dydaktycznych

2.1.2 Polityka prywatności Google

Po wypełnieniu danych osobowych oraz kliknięciu przycisku dalej, pojawi się okno polityki prywatności. Uczniowie powinni ją dokładnie przeczytać. Tutaj można poinformować ich, że wszelkie rejestracje internetowe przetwarzają dane osobowe. Niektóre firmy wykorzystują je dalej, a także sprzedają. Jeśli poinformujemy ich o tym fakcie, będą bezpieczniejsi w sieci, a  ich dane osobowe nie znajdą się w niepowołanych rękach. Już na tym etapie warto zadbać, aby uczniowie czuli się bezpiecznie, a także uważali na rozpowszechnianie informacji o sobie.

Czytaj dalej!  Narzędzia Google na lekcjach geografii - podsumowanie i bibliografia

W ostatnim kroku Google prosi o zweryfikowanie konta. Jest to utworzone w celu ochrony naszych danych, dlatego podanie numeru jest jednorazowe i wiąże się jedynie z wysłaniem sms’a,
z kodem aktywacyjnym przez firmę Google. Niestety tego kroku nie da się ominąć! Kontakt telefoniczny należy podać z numerem kierunkowym kraju w formacie +48xxxxxxxxx. Wysłanie sms’a z firmy Google może trwać nawet do 15 min, jeżeli po tym czasie SMS nie dotarł, klikamy w link na stronie spróbuj jeszcze raz.

2.1.3 Logowanie i konfiguracja konta

Po wykonaniu poprawnej rejestracji przechodzimy do konfiguracji konta. Należy zatem wejść na stronę:

https://myaccount.google.com

Z zakładki Dane osobowe i prywatność klikamy na link Zarządzaj aktywnością w Google. Przechodzimy do zarządzania kontem (rycina 4, poniżej).

Ryc. 4 Zarządzanie aktywnością konta Google

Ryc. 4 Zarządzanie aktywnością konta Google

Należy uruchomić następujące opcje, jeżeli wcześniej zostały włączone automatycznie:

  • historia lokalizacji,
  • aktywność związana z głosem i dźwiękiem.

W tym przypadku należy tylko „przesunąć intuicyjny suwak”.

Po dokonaniu rejestracji, Nauczyciel powinien zapisać od każdego ucznia adres e-mail. Dobrym pomysłem będzie także zapisanie hasła, ponieważ z doświadczenia wynika, że uczniowie często ich zapominają.

Napisane przez: Mariusz Kupczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *